ตอบกระทู้กระดานสนทนา

หัวข้อ :   ช่องนี้ สำหรับหากประชาชนท่านใดประสงค์ที่จะเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 สามารถลงได้ในช่องตอบกระทู้นี้ (โดยกดเข้าไปด้านใน)  9/30/2020 [9:15:16 AM]
IP Adress : 182.53.50.168
 
จากคุณ : เทศบาลตำบลศาลาด่าน
 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตอบกระทู้
เวลา
 เปลี่ยนชุดตัวอักษร
กรอกตัวอักษรและตัวเลขที่ปรากฏบนภาพ