Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
 
ข้อมูลเทศบาล
   ¤ ประวัติตำบล
   ¤ ข้อมูลทั่วไป
   ¤ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   ¤ โครงสร้างองค์กร
   ¤ นโยบายการบริหาร
   ¤ อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล
   ¤ การเลือกตั้งท้องถิ่น
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   ¤ คณะผู้บริหาร
   ¤ สมาชิกสภาเทศบาล
   ¤ หัวหน้าส่วนราชการ
   ¤ สำนักปลัด
   ¤ กองคลัง
   ¤ กองช่าง
   ¤ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
แผนการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ¤ แผนการดำเนินงาน
  ¤ แผนพัฒนาสามปี
  ¤ แผนพัฒนาสี่ปี
  ¤ แผนยุทธศาสตร์
  ¤ แผนอื่นๆ
  ¤ ...
รายงานผลการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รอบ 6 เดือน)
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประจำปี)
  ¤ การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติ/กฏหมาย/ปฏิบัติ
  ¤ งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม
  ¤ เทศบัญญัติอื่นๆ
  ¤ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ¤ มาตรการ/ข้อกำหนด
  ¤ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานการเจ้าหน้าที่
  ¤ แผนอัตรากำลัง
  ¤ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ¤ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
  ¤ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  ¤ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน
  ¤ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
การเงิน/การคลัง
  ¤ แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
  ¤ รายงานทางการคลัง
  ¤ รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการใข้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
การประชุม/ตรวจสอบ/ประเมิน
  ¤ กิจการสภา ทต.ศาลาด่าน
  ¤ การประชุมคณะผู้บริหาร/พนักงาน
  ¤ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
  ¤ รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
การให้บริการ
  ¤ แบบฟอร์มการรับบริการ
  ¤ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ¤ คู่มือบริการประชาชน
  ¤ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ¤ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  ¤ การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
  ¤ E-Service
การส่งเสริมความโปร่งใส
  ¤ การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ¤ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
  ¤ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ¤ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  ¤ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
  ¤ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการดำเนินการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  ¤ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ¤ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
“เช็คอิน สะพานสิริลันตา” เที่ยวเกาะลันตา สัมผัสความสวยงามมากมาย
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 293 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 22 มีนาคม 2564
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

เช็คอิน สะพานสิริลันตา” เที่ยวเกาะลันตา สัมผัสความสวยงามมากมาย

     สะพานสิริลันตา เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเกาะแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทย เชื่อมระหว่างเกาะลันตาน้อยกับเกาะลันตาใหญ่ มีความยาว 750 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยกรมทางหลวงชนบท ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างเกาะลันตาน้อย บ้านหลังสอด หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลันตาน้อย กับ เกาะลันตาใหญ่ บ้านโล๊ะดุหยง หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาด่าน ขั้นกลางด้วยการข้ามคลองลัดบ่อแหน

     สะพานสิริลันตา มีความสวยงามโดดเด่น พื้นที่ใต้สะพานมีความสงบถูกจัดเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ มีลานกิจกรรมสำหรับออกกำลังกาย มีพื้นที่สำหรับตกปลา และเป็นสถานที่ที่เด็กๆ ใช้เป็นลานสำหรับทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน บนสะพานเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การชมความงามของธรรมชาติบริเวณโดยรอบ ทั้งเป็นวิวน้ำทะเล ภูเขา และเกาะต่างๆ จุดเด่นการได้มาท่องเที่ยวเกาะลันตา คือการได้นั่งชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกจากฝั่งหนึ่งหรือฝั่งใดของทะเล ซึ่งถ้าหากได้ “เช็คอิน สะพานสิริลันตา” จุดที่ทำให้สามารถชมทั้งพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า และพระอาทิตย์ตกในตอนเย็น ในจุดเดียวได้ นับว่าเป็นจุดที่คุ้มที่สุดของการมาท่องเที่ยวเกาะลันตา (ท่องเที่ยวปลอดภัย ปฏิบัติตามมาตรการ ห่างไกลโควิด19) วันสงกรานต์หยุดยาวหรือวันพักผ่อนไหนๆ หากยังไม่มีแพลนเดินทางท่องเที่ยวไปไหน ลองมาท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศของเกาะลันตากัน

ที่นี่...ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   เทศบาลตำบลศาลาด่าน
   เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150  โทรศัพท์ : 075-667-231 โทรสาร : 075-667-231
   Copyright © 2019. www.saladan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs