หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ย้อนกลับ

[ มท 0809.6/ว42 ] หน่วยงาน สน.บถ. : มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม) หนังสือลงวันที่ 17/05/2567 ลงเว็บไซต์ 17/05/2567 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

[ มท 0803.3/ว2049 ] หน่วยงาน กค. : ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล หนังสือลงวันที่ 16/05/2567 ลงเว็บไซต์ 20/05/2567 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]

[ มท 0816.3/ว2072 ] หน่วยงาน กศ. : โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้ หนังสือลงวันที่ 17/05/2567 ลงเว็บไซต์ 17/05/2567 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ] [เอกสาร word]

[ มท 0810.6/385 ] หน่วยงาน กพส. : เชิญชวนบริจาคในงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" ประจำปี 2567 หนังสือลงวันที่ 15/05/2567 ลงเว็บไซต์ 16/05/2567 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]