ภาพกิจกรรม
ทต.ศาลาด่าน กับกิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy 8 ความสุข) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข

ทต.ศาลาด่าน กับกิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy 8 ความสุข) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข

63

14 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน เปิดโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 29 กรกฎาคม 2566

ทต.ศาลาด่าน เปิดโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 29 กรกฎาคม 2566

2556

27 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ให้ความช่วยเหลือพร้อมประสานการจับงูซึ่งเลื้อยเข้าโรงแรมลายานะ

ทต.ศาลาด่าน ให้ความช่วยเหลือพร้อมประสานการจับงูซึ่งเลื้อยเข้าโรงแรมลายานะ

2510

3 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมต้อนรับพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่เข้าสู่หน่วยงานครอบครัว ทต.ศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมต้อนรับพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่เข้าสู่หน่วยงานครอบครัว ทต.ศาลาด่าน

2523

2 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 6 (4/2565)

ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 6 (4/2565)

2510

30 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหาร ทต.ศาลาด่าน เตรียมการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอต่อสภา ทต.ศาลาด่าน

คณะผู้บริหาร ทต.ศาลาด่าน เตรียมการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอต่อสภา ทต.ศาลาด่าน

2522

29 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ให้การต้อนรับนายอำเภอเกาะลันตา และคณะผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยม ร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือข้อราชการสำคัญร่วมกับ อปท.

ทต.ศาลาด่าน ให้การต้อนรับนายอำเภอเกาะลันตา และคณะผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยม ร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือข้อราชการสำคัญร่วมกับ อปท.

2513

29 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ให้การต้อนรับนายอำเภอเกาะลันตา และคณะผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยม ร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือข้อราชการสำคัญร่วมกับ อปท.

ทต.ศาลาด่าน ให้การต้อนรับนายอำเภอเกาะลันตา และคณะผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยม ร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือข้อราชการสำคัญร่วมกับ อปท.

2519

29 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมกล่าวแสดงความรู้สึกอวยพรแสดงความยินดีการโอนย้ายตามคำขอของ จพง.ป้องกันฯ

ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมกล่าวแสดงความรู้สึกอวยพรแสดงความยินดีการโอนย้ายตามคำขอของ จพง.ป้องกันฯ

2522

26 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน 2 โครงการ (ศพด.บ้านทุ่งหยีเพ็ง และถนนคอนกรีตสายคลองพระแอะ-สะพานไทร)

ทต.ศาลาด่าน เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน 2 โครงการ (ศพด.บ้านทุ่งหยีเพ็ง และถนนคอนกรีตสายคลองพระแอะ-สะพานไทร)

2508

25 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน มอบเงินอุดหนุนเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับทุกมัสยิด ต.ศาลาด่าน มัสยิดละ 10,000 บาท

ทต.ศาลาด่าน มอบเงินอุดหนุนเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับทุกมัสยิด ต.ศาลาด่าน มัสยิดละ 10,000 บาท

2510

23 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหาร ทต.ศาลาด่าน เยี่ยมและมอบถุงยังชีพสิ่งของบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงตำบลศาลาด่าน โดยร่วมสมทบใช้เงินส่วนตัวเพื่อดำเนินการ

คณะผู้บริหาร ทต.ศาลาด่าน เยี่ยมและมอบถุงยังชีพสิ่งของบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงตำบลศาลาด่าน โดยร่วมสมทบใช้เงินส่วนตัวเพื่อดำเนินการ

2506

22 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหาร ทต.ศาลาด่าน เยี่ยมและมอบถุงยังชีพสิ่งของบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงตำบลศาลาด่าน โดยร่วมสมทบใช้เงินส่วนตัวเพื่อดำเนินการ

คณะผู้บริหาร ทต.ศาลาด่าน เยี่ยมและมอบถุงยังชีพสิ่งของบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงตำบลศาลาด่าน โดยร่วมสมทบใช้เงินส่วนตัวเพื่อดำเนินการ

2507

21 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนตั้งแต่โรงเรียนบ้านพระแอะ ไปจนถึงมัสยิดบ้านสมพรพรุก

ทต.ศาลาด่าน ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนตั้งแต่โรงเรียนบ้านพระแอะ ไปจนถึงมัสยิดบ้านสมพรพรุก

2508

21 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา ตามคำขอ

ทต.ศาลาด่าน ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา ตามคำขอ

2505

21 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดถนนบริเวณชุมชนตลาดบ้านศาลาด่าน หน้า ธ.ไทยพาณิชย์

ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดถนนบริเวณชุมชนตลาดบ้านศาลาด่าน หน้า ธ.ไทยพาณิชย์

2926

19 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้ง 1 คก.ประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะ 2 พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณสวนสาธารณะหาดพระแอะ

ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้ง 1 คก.ประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะ 2 พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณสวนสาธารณะหาดพระแอะ

2874

19 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหาร ทต.ศาลาด่าน เยี่ยมและมอบสิ่งของบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงตำบลศาลาด่าน โดยร่วมสมทบใช้เงินส่วนตัวเพื่อดำเนินการ

คณะผู้บริหาร ทต.ศาลาด่าน เยี่ยมและมอบสิ่งของบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงตำบลศาลาด่าน โดยร่วมสมทบใช้เงินส่วนตัวเพื่อดำเนินการ

2513

19 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำเดือนเมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565

ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำเดือนเมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565

2972

18 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ 2565

ทต.ศาลาด่าน ปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ 2565

2995

17 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...