ภาพกิจกรรม
ทต.ศาลาด่าน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด่านจุดเฝ้าระวังตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ 2565

ทต.ศาลาด่าน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด่านจุดเฝ้าระวังตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ 2565

3071

14 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ตรวจเยี่ยมชายหาดดูแลความปลอดภัยสร้างความอุ่นใจต่อนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

ทต.ศาลาด่าน ตรวจเยี่ยมชายหาดดูแลความปลอดภัยสร้างความอุ่นใจต่อนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

70

14 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักคอย (Community Isolation)

ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักคอย (Community Isolation)

70

12 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ 2565

ทต.ศาลาด่าน เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ 2565

68

11 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหาร ทต.ศาลาด่าน มอบข้าวสาร อินทผาลัม ให้แก่ทุกมัสยิดและบาลาย ต.ศาลาด่าน สำหรับละศีลอด เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) โดยร่วมสมทบด้วยเงินส่วนตัว

คณะผู้บริหาร ทต.ศาลาด่าน มอบข้าวสาร อินทผาลัม ให้แก่ทุกมัสยิดและบาลาย ต.ศาลาด่าน สำหรับละศีลอด เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) โดยร่วมสมทบด้วยเงินส่วนตัว

72

11 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-hope)

ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-hope)

69

30 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ศาลาด่าน ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565

ศาลาด่าน ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565

71

30 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมการฝึกอบรมในเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมการฝึกอบรมในเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

71

29 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเส้นทางถนนไปท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเส้นทางถนนไปท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน

69

29 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน โดยเลขานุการนายก ทต.ศาลาด่าน ออกโรงเอง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19 พื้นที่บ้านเรือน ม. 3 และ ธ.กรุงไทย ตามความประสงค์การแจ้งขอ

ทต.ศาลาด่าน โดยเลขานุการนายก ทต.ศาลาด่าน ออกโรงเอง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19 พื้นที่บ้านเรือน ม. 3 และ ธ.กรุงไทย ตามความประสงค์การแจ้งขอ

69

28 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็น จัดทำข้อมูลพื้นที่และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21 แห่ง พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ระบบหาดคลองโขง จ.กระบี่ T8D276 และร่วมประชุม

ทต.ศาลาด่าน ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็น จัดทำข้อมูลพื้นที่และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21 แห่ง พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ระบบหาดคลองโขง จ.กระบี่ T8D276 และร่วมประชุม

74

25 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ เพื่อสรุปผลงานในรอบครึ่งปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ เพื่อสรุปผลงานในรอบครึ่งปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

69

25 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19 พื้นที่ สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา ตามความประสงค์การแจ้งขอ

ทต.ศาลาด่าน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19 พื้นที่ สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา ตามความประสงค์การแจ้งขอ

69

23 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
Welcome To Koh Lanta : ทต.ศาลาด่าน กับการต้อนรับและส่งนักท่องเที่ยว เข้า-ออก เกาะลันตา

Welcome To Koh Lanta : ทต.ศาลาด่าน กับการต้อนรับและส่งนักท่องเที่ยว เข้า-ออก เกาะลันตา

68

22 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19 พื้นที่บ้านเรือนประชาชน ต.ศาลาด่าน บ้านคลองโขง และบ้านโล๊ะดุหยง ตามความประสงค์การแจ้งขอ

ทต.ศาลาด่าน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19 พื้นที่บ้านเรือนประชาชน ต.ศาลาด่าน บ้านคลองโขง และบ้านโล๊ะดุหยง ตามความประสงค์การแจ้งขอ

67

21 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ + ช่วยเหลือนำกิ่งไม้ที่หักค้างบนต้นลงมา

ทต.ศาลาด่าน ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ + ช่วยเหลือนำกิ่งไม้ที่หักค้างบนต้นลงมา

69

21 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ตรวจประเมินสถานประกอบการในพื้นที่ ต.ศาลาด่าน เพื่อพิจารณาต่ออายุ/ออกใบอนุญาต ต่ออายุ/ออกหนังสือรับรอง ตามการยื่นคำขอ

ทต.ศาลาด่าน ตรวจประเมินสถานประกอบการในพื้นที่ ต.ศาลาด่าน เพื่อพิจารณาต่ออายุ/ออกใบอนุญาต ต่ออายุ/ออกหนังสือรับรอง ตามการยื่นคำขอ

67

18 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ร่วมต้อนรับ รวค. : พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา

ทต.ศาลาด่าน ร่วมต้อนรับ รวค. : พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา

68

18 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน มอบเช็คเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากคลื่นลมแรงทำให้เรือประมงพร้อมอุปกรณ์ประจำเรือเสียหาย ต.ศาลาด่าน จำนวน 1 ราย

ทต.ศาลาด่าน มอบเช็คเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากคลื่นลมแรงทำให้เรือประมงพร้อมอุปกรณ์ประจำเรือเสียหาย ต.ศาลาด่าน จำนวน 1 ราย

70

16 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกรม ปภ.

ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกรม ปภ.

68

16 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...