ภาพกิจกรรม
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 6/2564 (ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19)

ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 6/2564 (ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19)

73

22 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ช่วยเหลือประชาชนกู้เรือล่มจากเหตุการณ์ฝนตกและคลื่นลมแรงที่ท่าเรือคลองโขง

ทต.ศาลาด่าน ช่วยเหลือประชาชนกู้เรือล่มจากเหตุการณ์ฝนตกและคลื่นลมแรงที่ท่าเรือคลองโขง

71

18 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของเรือประมงประชาชนท่าเรือคลองโขงที่ล่มจากพายุฝนคลื่นลมแรงเพื่อให้ความช่วยเหลือ

ทต.ศาลาด่าน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของเรือประมงประชาชนท่าเรือคลองโขงที่ล่มจากพายุฝนคลื่นลมแรงเพื่อให้ความช่วยเหลือ

73

18 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ตรวจประเมินสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต

ทต.ศาลาด่าน ตรวจประเมินสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต

70

17 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับการนัดขอเข้าพบของคณะ บจ.คินน์ เวิลด์ไวด์ เพื่อนำเสนอนวัตกรรมที่ทำงานร่วมกับ สวทช. ด้านน้ำเสียและระบบเปลี่ยนเศษอาหารเป็นปุ๋ยใน 24 ชม.

ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับการนัดขอเข้าพบของคณะ บจ.คินน์ เวิลด์ไวด์ เพื่อนำเสนอนวัตกรรมที่ทำงานร่วมกับ สวทช. ด้านน้ำเสียและระบบเปลี่ยนเศษอาหารเป็นปุ๋ยใน 24 ชม.

73

16 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมและเยี่ยมพร้อมอำนวยความสะดวกการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาลิงป่าที่ออกมารบกวนนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปี 2564

ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมและเยี่ยมพร้อมอำนวยความสะดวกการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาลิงป่าที่ออกมารบกวนนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปี 2564

70

16 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ร่วมต้อนรับคณะ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่เกาะลันตา

ทต.ศาลาด่าน ร่วมต้อนรับคณะ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่เกาะลันตา

70

15 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ฉีดล้างถนนแก้ไขปัญหาป้องกันภัยอุบัติเหตุบนท้องถนนพื้นที่ตำบลศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน ฉีดล้างถนนแก้ไขปัญหาป้องกันภัยอุบัติเหตุบนท้องถนนพื้นที่ตำบลศาลาด่าน

71

13 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ทำความสะอาดเก็บขนขยะจากทะเลซึ่งน้ำซัดขึ้นมาบนริมฝั่งช่วงมรสุมบริเวณท่าเรือข้ามท่าตลาดชุมชนบ้านศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน ทำความสะอาดเก็บขนขยะจากทะเลซึ่งน้ำซัดขึ้นมาบนริมฝั่งช่วงมรสุมบริเวณท่าเรือข้ามท่าตลาดชุมชนบ้านศาลาด่าน

68

13 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน “กับภารกิจต่อเนื่อง” ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้สองข้างทางถนนหาดคอกวาง รองรับการท่องเที่ยวเกาะลันตา

ทต.ศาลาด่าน “กับภารกิจต่อเนื่อง” ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้สองข้างทางถนนหาดคอกวาง รองรับการท่องเที่ยวเกาะลันตา

72

12 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมมอบหมายภารกิจ การเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมมอบหมายภารกิจ การเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

70

12 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนพื้นที่ตำบลศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนพื้นที่ตำบลศาลาด่าน

71

12 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน “กับภารกิจต่อเนื่อง” ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้สองข้างทางถนนหาดคอกวาง รองรับการท่องเที่ยวเกาะลันตา

ทต.ศาลาด่าน “กับภารกิจต่อเนื่อง” ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้สองข้างทางถนนหาดคอกวาง รองรับการท่องเที่ยวเกาะลันตา

68

11 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพพร้อมเงินให้กับคนพิการทางการเห็นที่ได้รับคัดเลือกพื้นที่ตำบลศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพพร้อมเงินให้กับคนพิการทางการเห็นที่ได้รับคัดเลือกพื้นที่ตำบลศาลาด่าน

71

11 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 อาคารสถานที่ บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและมีผู้ติดเชื้อภายในบ้านพื้นที่ตำบลศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 อาคารสถานที่ บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและมีผู้ติดเชื้อภายในบ้านพื้นที่ตำบลศาลาด่าน

69

10 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ช่วยเหลือมอบ “ถุงยังชีพ” ประชาชนตำบลศาลาด่าน ผู้ประสบภัยเดือดร้อนจากโควิด-19 : รายใหม่ (ผู้ติดเชื้อหรือป่วย บุคคลกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ซึ่งมีคำสั่งให้กักตัว)

ทต.ศาลาด่าน ช่วยเหลือมอบ “ถุงยังชีพ” ประชาชนตำบลศาลาด่าน ผู้ประสบภัยเดือดร้อนจากโควิด-19 : รายใหม่ (ผู้ติดเชื้อหรือป่วย บุคคลกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ซึ่งมีคำสั่งให้กักตัว)

71

10 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน กับความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) ทต.ศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน กับความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) ทต.ศาลาด่าน

67

10 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมซักซ้อมเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการประชาชน

ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมซักซ้อมเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการประชาชน

69

10 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยพื้นที่ตำบลศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยพื้นที่ตำบลศาลาด่าน

69

9 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออาคารสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) เตรียมความพร้อมรองรับบริการประชาชนกรณีหากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ต.ศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออาคารสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) เตรียมความพร้อมรองรับบริการประชาชนกรณีหากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ต.ศาลาด่าน

70

9 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...