ภาพกิจกรรม
ทต.ศาลาด่าน กับภารกิจเพื่อประชาชน เตรียมพร้อมรองรับเปิดการท่องเที่ยวเกาะลันตา

ทต.ศาลาด่าน กับภารกิจเพื่อประชาชน เตรียมพร้อมรองรับเปิดการท่องเที่ยวเกาะลันตา

69

8 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2564

ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2564

69

8 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับคณะ สนง.ทสจ.กระบี่ และให้ข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ียวเกาะลันตา ปีงบ 2565 พร้อมลงดูพื้นที่

ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับคณะ สนง.ทสจ.กระบี่ และให้ข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ียวเกาะลันตา ปีงบ 2565 พร้อมลงดูพื้นที่

66

6 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 อาคารสถานที่หน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ตามคำร้องขอ

ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 อาคารสถานที่หน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ตามคำร้องขอ

67

6 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ช่วยเหลือมอบ “ถุงยังชีพ” ประชาชนตำบลศาลาด่าน ผู้ประสบภัยเดือดร้อนจากโควิด-19 : (ผู้ติดเชื้อหรือป่วย บุคคลกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ผู้มีคำสั่งให้กักตัว)

ทต.ศาลาด่าน ช่วยเหลือมอบ “ถุงยังชีพ” ประชาชนตำบลศาลาด่าน ผู้ประสบภัยเดือดร้อนจากโควิด-19 : (ผู้ติดเชื้อหรือป่วย บุคคลกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ผู้มีคำสั่งให้กักตัว)

68

5 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน เพื่อพิจารณาต่อใบอนุญาต ต่อหนังสือรับรอง

ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน เพื่อพิจารณาต่อใบอนุญาต ต่อหนังสือรับรอง

66

5 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ช่วยเหลือมอบ “ถุงยังชีพ” ประชาชนตำบลศาลาด่าน ผู้ประสบภัยเดือดร้อนจากโควิด-19 : (ผู้ติดเชื้อหรือป่วย บุคคลกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ผู้มีคำสั่งให้กักตัว)

ทต.ศาลาด่าน ช่วยเหลือมอบ “ถุงยังชีพ” ประชาชนตำบลศาลาด่าน ผู้ประสบภัยเดือดร้อนจากโควิด-19 : (ผู้ติดเชื้อหรือป่วย บุคคลกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ผู้มีคำสั่งให้กักตัว)

67

4 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมสนับสนุนสมทบเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน

ทต.ศาลาด่าน เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมสนับสนุนสมทบเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน

70

3 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ศูนย์พักคอย (CI) เทศบาลตำบลศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ศูนย์พักคอย (CI) เทศบาลตำบลศาลาด่าน

66

2 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน สนับสนุนอำนวยความสะดวกการตรวจคัดกรองกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

ทต.ศาลาด่าน สนับสนุนอำนวยความสะดวกการตรวจคัดกรองกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

66

2 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

65

2 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 5/2564 (ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19)

ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 5/2564 (ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19)

65

1 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 อาคารสถานที่ บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและมีผู้ติดเชื้อภายในบ้าน พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 อาคารสถานที่ บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและมีผู้ติดเชื้อภายในบ้าน พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน

67

1 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน กับภารกิจวันหยุดเสาร์ที่ 30 ต.ค. 64

ทต.ศาลาด่าน กับภารกิจวันหยุดเสาร์ที่ 30 ต.ค. 64

67

30 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ร่วมตรวจคัดกรองโควิด-19 สร้างความอุ่นใจการปฏิบัติงานพร้อมช่วยเหลือประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19

ทต.ศาลาด่าน ร่วมตรวจคัดกรองโควิด-19 สร้างความอุ่นใจการปฏิบัติงานพร้อมช่วยเหลือประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19

68

29 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ร่วมฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 โดยไม่ต้องลงทะเบียน (WALK IN) เพื่อพร้อมปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

ทต.ศาลาด่าน ร่วมฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 โดยไม่ต้องลงทะเบียน (WALK IN) เพื่อพร้อมปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

68

29 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

68

28 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 อาคารสถานที่ บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและมีผู้ติดเชื้อภายในบ้าน พื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 อาคารสถานที่ บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและมีผู้ติดเชื้อภายในบ้าน พื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลศาลาด่าน

67

28 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน สนับสนุนอำนวยความสะดวกการตรวจคัดกรองกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

ทต.ศาลาด่าน สนับสนุนอำนวยความสะดวกการตรวจคัดกรองกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

67

26 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 อาคารสถานที่ บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและมีผู้ติดเชื้อภายในบ้าน พื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง

ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 อาคารสถานที่ บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและมีผู้ติดเชื้อภายในบ้าน พื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง

64

26 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...