ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการตัดเก็บขนกิ่งไม้ต้นไม้ที่หักล้มกีดขวางเส้นทางจราจรบริเวณทางเท้าข้างถนนตรงข้ามไปรษณีย์เกาะลันตา พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน

เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการตัดเก็บขนกิ่งไม้ต้นไม้ที่หักล้มกีดขวางเส้นทางจราจรบริเวณทางเท้าข้างถนนตรงข้ามไปรษณีย์เกาะลันตา พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน

2787

2 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการขูดตักขนดินข้างทางถนนที่ไหลมากับความแรงของกระแสน้ำช่วงขณะเมื่อฝนตกหนักแล้วปิดกั้นช่องทางระบายน้ำ พร้อมทั้งฉีดล้างทำความสะอาดถนนพื้นที่ตำบลศาลาด่าน

เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการขูดตักขนดินข้างทางถนนที่ไหลมากับความแรงของกระแสน้ำช่วงขณะเมื่อฝนตกหนักแล้วปิดกั้นช่องทางระบายน้ำ พร้อมทั้งฉีดล้างทำความสะอาดถนนพื้นที่ตำบลศาลาด่าน

2793

30 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลศาลาด่าน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลศาลาด่าน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

2949

28 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่ชำรุดเสียหาย บริเวณสองข้างทางถนนเส้นทางไปหาดคอกวาง บ้านในไร่ พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน

เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่ชำรุดเสียหาย บริเวณสองข้างทางถนนเส้นทางไปหาดคอกวาง บ้านในไร่ พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน

3388

22 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ บริเวณสองข้างทางถนนตั้งแต่เทสโก้โลตัสศาลาด่าน ไปถึงโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ป้องกันอันตรายกรณีหากหักล้มด้วยเหตุสาธารณภัยหรือเหตุใดๆ

เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ บริเวณสองข้างทางถนนตั้งแต่เทสโก้โลตัสศาลาด่าน ไปถึงโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ป้องกันอันตรายกรณีหากหักล้มด้วยเหตุสาธารณภัยหรือเหตุใดๆ

3403

21 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่ชำรุดเสียหาย บริเวณถนนเส้นทางบ้านในไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน

เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่ชำรุดเสียหาย บริเวณถนนเส้นทางบ้านในไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน

3407

10 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลศาลาด่าน จัดโครงการคลีนอัพลันตา ลันตาทะเลใส ไร้ขยะ (Big Clean Up Lanta 2020) ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลศาลาด่าน จัดโครงการคลีนอัพลันตา ลันตาทะเลใส ไร้ขยะ (Big Clean Up Lanta 2020) ประจำปีงบประมาณ 2563

3401

2 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

ทต.ศาลาด่าน ร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

3405

25 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาด่าน

เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาด่าน

3408

23 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะลันตา ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ต้นมะพร้าวล้มทับสายไฟฟ้าบริเวณหน้าร้านคอกวางซีฟู๊ด ถนนเส้นทางไปหาดคอกวาง

เทศบาลตำบลศาลาด่าน ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะลันตา ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ต้นมะพร้าวล้มทับสายไฟฟ้าบริเวณหน้าร้านคอกวางซีฟู๊ด ถนนเส้นทางไปหาดคอกวาง

3402

16 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการ 2 โครงการ จัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาบริการประชาชนในพื้นที่บ้านพระแอะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน

เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการ 2 โครงการ จัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาบริการประชาชนในพื้นที่บ้านพระแอะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน

3401

15 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุ่มบ่อบริเวณถนนหน้าฟังกี้มังกี้

เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุ่มบ่อบริเวณถนนหน้าฟังกี้มังกี้

3401

11 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลาด่านครั้งแรก

ทต.ศาลาด่าน ร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลาด่านครั้งแรก

3400

11 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลศาลาด่าน จัดประชุมเพื่อกำหนดมาตรการความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน รองรับเตรียมพร้อมเปิดการท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลศาลาด่าน จัดประชุมเพื่อกำหนดมาตรการความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน รองรับเตรียมพร้อมเปิดการท่องเที่ยว

3408

10 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลศาลาด่าน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

3408

8 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลศาลาด่าน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

3402

8 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการขูดตักขนดินบนถนนที่ไหลมากับเหตุการณ์ฝนตกหนัก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการสัญจรและให้การระบายน้ำออกได้มีประสิทธิภาพ บริเวณหน้าเซเว่นพระแอะและฟังกี้มังกี้

เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการขูดตักขนดินบนถนนที่ไหลมากับเหตุการณ์ฝนตกหนัก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการสัญจรและให้การระบายน้ำออกได้มีประสิทธิภาพ บริเวณหน้าเซเว่นพระแอะและฟังกี้มังกี้

3399

5 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลศาลาด่าน พ่นหมอกควันกำจัดยุง

เทศบาลตำบลศาลาด่าน พ่นหมอกควันกำจัดยุง

3407

5 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลศาลาด่าน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลศาลาด่าน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

3412

3 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

3413

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...