ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลศาลาด่าน

เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150

โทรศัพท์ : 075-667-230 โทรสาร : 075-667-231

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@saladan.go.th

Google Map
เดินทางไปทต.ศาลาด่าน