ภาพกิจกรรม
ทต.ศาลาด่าน เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำ ในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) 2564 ปีงบประมาณ 2565

ทต.ศาลาด่าน เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำ ในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) 2564 ปีงบประมาณ 2565

69

29 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 อาคารสถานที่ บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและมีผู้ติดเชื้อภายในบ้านพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 อาคารสถานที่ บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและมีผู้ติดเชื้อภายในบ้านพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน

73

29 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน กับกิจกรรม “SALADAN FAMILY ส่งท้ายปี่เก่า 64 ต้อนรับปีใหม่ 65”

ทต.ศาลาด่าน กับกิจกรรม “SALADAN FAMILY ส่งท้ายปี่เก่า 64 ต้อนรับปีใหม่ 65”

72

28 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดอาคารใหม่ "ธนาคารออมสินเกาะลันตา"

ทต.ศาลาด่าน ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดอาคารใหม่ "ธนาคารออมสินเกาะลันตา"

72

27 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ฉีดล้างทำความสะอาดถนนสายสามแยกหน้า รร.ชุมชนบ้านศาลาด่าน ไปถึงรอยต่อหมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 5 ตำบลศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน ฉีดล้างทำความสะอาดถนนสายสามแยกหน้า รร.ชุมชนบ้านศาลาด่าน ไปถึงรอยต่อหมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 5 ตำบลศาลาด่าน

71

24 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

73

23 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดนัดหัวสะพานสิริลันตา (วันพุธ) เพื่อให้การดำเนินงานเปิดกิจการตลาดนัดเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19

ทต.ศาลาด่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดนัดหัวสะพานสิริลันตา (วันพุธ) เพื่อให้การดำเนินงานเปิดกิจการตลาดนัดเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19

72

23 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดถนนเส้นทางไปท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดถนนเส้นทางไปท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน

71

23 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ตรวจประเมินสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต และหนังสือรับรอง

ทต.ศาลาด่าน ตรวจประเมินสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต และหนังสือรับรอง

73

23 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดนัดบ้านพระแอะ (วันพฤหัสบดี) เพื่อให้การดำเนินงานเปิดกิจการตลาดนัดเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19

ทต.ศาลาด่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดนัดบ้านพระแอะ (วันพฤหัสบดี) เพื่อให้การดำเนินงานเปิดกิจการตลาดนัดเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19

71

23 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สามล้อรับจ้างและรถยนต์รับจ้าง ที่เข้ามารับ – ส่ง นักท่องเที่ยว

ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สามล้อรับจ้างและรถยนต์รับจ้าง ที่เข้ามารับ – ส่ง นักท่องเที่ยว

73

23 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดถนน/ท่อระบายน้ำ ตั้งแต่หน้า รร.ชุมชนบ้านศาลาด่าน ตลอดถึงบริเวณชุมชนตลาดบ้านศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดถนน/ท่อระบายน้ำ ตั้งแต่หน้า รร.ชุมชนบ้านศาลาด่าน ตลอดถึงบริเวณชุมชนตลาดบ้านศาลาด่าน

71

22 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมโครงการบวงสรวงกรมหลวงชุมพร ประจำปี 2564 เทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมโครงการบวงสรวงกรมหลวงชุมพร ประจำปี 2564 เทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

70

20 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ลงตรวจสอบพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาจากได้รับแจ้งข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นน้ำเสียคลองบ้านในไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน ลงตรวจสอบพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาจากได้รับแจ้งข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นน้ำเสียคลองบ้านในไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน

75

17 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน มอบเช็คเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากคลื่นลมแรงทำให้เรือประมงพร้อมอุปกรณ์ประจำเรือเสียหาย จำนวน 11 ราย

ทต.ศาลาด่าน มอบเช็คเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากคลื่นลมแรงทำให้เรือประมงพร้อมอุปกรณ์ประจำเรือเสียหาย จำนวน 11 ราย

72

17 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวร่วมส่วนเกี่ยวข้องพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่มายังเกาะลันตาเริ่มเพิ่มจำนวนขึ้น ณ ด่านตรวจท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวร่วมส่วนเกี่ยวข้องพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่มายังเกาะลันตาเริ่มเพิ่มจำนวนขึ้น ณ ด่านตรวจท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน

71

16 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านเรือนที่เข้ากักตัวเพื่อรักษาประชาชนกลุ่มเสี่ยงและมีผู้ติดเชื้อภายในบ้าน พื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านเรือนที่เข้ากักตัวเพื่อรักษาประชาชนกลุ่มเสี่ยงและมีผู้ติดเชื้อภายในบ้าน พื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน

70

16 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ตรวจประเมินสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต และหนังสือรับรอง

ทต.ศาลาด่าน ตรวจประเมินสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต และหนังสือรับรอง

72

16 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ได้รับเกียรติเข้าร่วมในพิธีวางเรือรบปลดระวางตามโครงการอุทยานเรียนรู้ใต้ทะเล จังหวัดกระบี่

ทต.ศาลาด่าน ได้รับเกียรติเข้าร่วมในพิธีวางเรือรบปลดระวางตามโครงการอุทยานเรียนรู้ใต้ทะเล จังหวัดกระบี่

71

15 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักคอย (Communnity Isulation) เทศบาลตำบลศาลาด่าน : เปิดศูนย์พักคอย (CI) ทต.ศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักคอย (Communnity Isulation) เทศบาลตำบลศาลาด่าน : เปิดศูนย์พักคอย (CI) ทต.ศาลาด่าน

71

14 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...