ภาพกิจกรรม
ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมการประชุมปรับปรุงข้อเสนอโครงการกระบี่เมืองอัจฉริยะ (Krabi Smart City)

ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมการประชุมปรับปรุงข้อเสนอโครงการกระบี่เมืองอัจฉริยะ (Krabi Smart City)

74

3 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟฟ้าถนนซอยภักดี พื้นที่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (เสร็จเรียบร้อย)

ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟฟ้าถนนซอยภักดี พื้นที่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (เสร็จเรียบร้อย)

70

3 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับการตรวจราชการในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ของนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และคณะ

ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับการตรวจราชการในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ของนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และคณะ

71

3 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 2/2564

ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 2/2564

66

2 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ตรวจประเมินสถานประกอบการในพื้นที่ ต.ศาลาด่าน เพื่อพิจารณาต่ออายุ/ออกใบอนุญาต ตามที่ยื่นคำขอ และตรวจเยี่ยมตลาดนัดหัวสะพานสิริลันตา ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19

ทต.ศาลาด่าน ตรวจประเมินสถานประกอบการในพื้นที่ ต.ศาลาด่าน เพื่อพิจารณาต่ออายุ/ออกใบอนุญาต ตามที่ยื่นคำขอ และตรวจเยี่ยมตลาดนัดหัวสะพานสิริลันตา ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19

69

2 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับการนัดขอเข้าพบของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เบื้องต้นแจ้งการดำเนินโครงการการพัฒนาโมเดลการจัดการขยะและขยะพลาสติกด้วยแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับการนัดขอเข้าพบของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เบื้องต้นแจ้งการดำเนินโครงการการพัฒนาโมเดลการจัดการขยะและขยะพลาสติกด้วยแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

70

2 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19 บริเวณอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านพระแอะ ตามคำแจ้งความประสงค์

ทต.ศาลาด่าน ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19 บริเวณอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านพระแอะ ตามคำแจ้งความประสงค์

68

1 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับและคัดกรองนักท่องเที่ยวขาเข้า-ขาออก ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 อำนวยความสะดวกและดูแลความสงบเรียบร้อย

ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับและคัดกรองนักท่องเที่ยวขาเข้า-ขาออก ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 อำนวยความสะดวกและดูแลความสงบเรียบร้อย

68

1 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับนักท่องเที่ยวและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่งานท่าเรือบ้านศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับนักท่องเที่ยวและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่งานท่าเรือบ้านศาลาด่าน

68

1 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ให้ความอนุเคราะห์กำลังเสริมพร้อมรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือดับเพลิงไหม้ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะลันตาน้อย บริเวณหาดหลังสอด

ทต.ศาลาด่าน ให้ความอนุเคราะห์กำลังเสริมพร้อมรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือดับเพลิงไหม้ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะลันตาน้อย บริเวณหาดหลังสอด

70

31 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับพร้อมเข้าร่วมการประชุมของมหาวิทยาลัยมหิดล และให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดการประชุม

ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับพร้อมเข้าร่วมการประชุมของมหาวิทยาลัยมหิดล และให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดการประชุม

68

28 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ให้ความอนุเคราะห์กำลังเสริมพร้อมรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือดับเพลิงไหม้ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะลันตาน้อย

ทต.ศาลาด่าน ให้ความอนุเคราะห์กำลังเสริมพร้อมรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือดับเพลิงไหม้ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะลันตาน้อย

66

28 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19 สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนพื้นที่ชุมชนบ้านในไร่

ทต.ศาลาด่าน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19 สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนพื้นที่ชุมชนบ้านในไร่

67

28 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตั้งแต่ชุมชนบ้านคลองดาว ไปจนถึงหน้า รร.ชุมชนบ้านศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตั้งแต่ชุมชนบ้านคลองดาว ไปจนถึงหน้า รร.ชุมชนบ้านศาลาด่าน

68

27 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19 สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนพื้นที่บ้านโล๊ะดุหยง

ทต.ศาลาด่าน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19 สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนพื้นที่บ้านโล๊ะดุหยง

68

26 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ตรวจประเมินสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต และหนังสือรับรอง

ทต.ศาลาด่าน ตรวจประเมินสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต และหนังสือรับรอง

69

26 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปึงบประมาณ 2565

ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปึงบประมาณ 2565

69

25 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการช่วยเหลือดับเพลิงบริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการช่วยเหลือดับเพลิงบริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาด่าน

70

24 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2565

ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2565

68

21 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับพร้อมเข้าร่วมการประชุมหน่วยสอบคุรุสัมพันธ์ที่ 49 อ.เกาะลันตา และให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดการประชุม

ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับพร้อมเข้าร่วมการประชุมหน่วยสอบคุรุสัมพันธ์ที่ 49 อ.เกาะลันตา และให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดการประชุม

69

20 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...