ภาพกิจกรรม
ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับพร้อมเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาสำรวจเพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาล บนพื้นที่เกาะ ในภาคใต้ของประเทศไทย กรณี พื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดการประชุม

ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับพร้อมเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาสำรวจเพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาล บนพื้นที่เกาะ ในภาคใต้ของประเทศไทย กรณี พื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดการประชุม

69

20 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสร้างความอุ่นใจก่อนกลับเข้าบ้านตนเองของประชาชนในชุมชนบ้านในไร่

ทต.ศาลาด่าน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสร้างความอุ่นใจก่อนกลับเข้าบ้านตนเองของประชาชนในชุมชนบ้านในไร่

70

19 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ติดตั้ง 2 จุด ในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ติดตั้ง 2 จุด ในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน

73

19 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom จัดโดย สนจ.กระบี่

ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom จัดโดย สนจ.กระบี่

72

13 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน จัดดำเนินงานโครงการล้อมทุ่นกำหนดแนววิ่งเข้า – ออก ของเรือรับส่งนักท่องเที่ยว และกั้นแนวเขตปะการัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทต.ศาลาด่าน จัดดำเนินงานโครงการล้อมทุ่นกำหนดแนววิ่งเข้า – ออก ของเรือรับส่งนักท่องเที่ยว และกั้นแนวเขตปะการัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

71

13 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน รับแจ้งพร้อมช่วยเหลือตัดแต่งต้นไม้ป้องกันอันตรายบริเวณหน้า LANTA DIVER

ทต.ศาลาด่าน รับแจ้งพร้อมช่วยเหลือตัดแต่งต้นไม้ป้องกันอันตรายบริเวณหน้า LANTA DIVER

72

13 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ตรวจประเมินสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต และหนังสือรับรอง

ทต.ศาลาด่าน ตรวจประเมินสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต และหนังสือรับรอง

70

12 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน อนุมัติดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟฟ้าถนนซอยภักดี พื้นที่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

ทต.ศาลาด่าน อนุมัติดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟฟ้าถนนซอยภักดี พื้นที่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

69

11 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการช่วยเหลือดับเพลิงไหม้บริเวณรีแล็กส์ บีช บาร์ หมู่ 2 ต.ศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการช่วยเหลือดับเพลิงไหม้บริเวณรีแล็กส์ บีช บาร์ หมู่ 2 ต.ศาลาด่าน

71

10 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่ชำรุดเสียหายบริเวณข้างทางถนนพื้นที่บ้านในไร่ และเส้นทางไปหาดคอกวาง

ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่ชำรุดเสียหายบริเวณข้างทางถนนพื้นที่บ้านในไร่ และเส้นทางไปหาดคอกวาง

71

7 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่ชำรุดเสียหายบริเวณข้างทางถนนพื้นที่บ้านคลองโขง

ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่ชำรุดเสียหายบริเวณข้างทางถนนพื้นที่บ้านคลองโขง

71

7 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ หมู่บ้านโต๊ะบาหลิว และบ้านคลองดาว

ทต.ศาลาด่าน ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ หมู่บ้านโต๊ะบาหลิว และบ้านคลองดาว

69

6 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลศาลาด่าน กับภารกิจ 3 พื้นที่ ช่วงปีใหม่ รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมดำเนินการช่วยเหลือระงับอัคคีภัยจนสำเร็จ

เทศบาลตำบลศาลาด่าน กับภารกิจ 3 พื้นที่ ช่วงปีใหม่ รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมดำเนินการช่วยเหลือระงับอัคคีภัยจนสำเร็จ

67

4 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน เข้าเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านจุดเฝ้าระวังบริเวณสามแยกโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน เข้าเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านจุดเฝ้าระวังบริเวณสามแยกโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน

67

4 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับ อบต.เกาะลันตาใหญ่ พร้อมขอทราบคืบหน้าการแก้ไขปัญหาบ่อขยะในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับ อบต.เกาะลันตาใหญ่ พร้อมขอทราบคืบหน้าการแก้ไขปัญหาบ่อขยะในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน

71

4 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน เข้าเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านจุดเฝ้าระวังบริเวณสามแยกโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน (ปิดท้ายโครงการ)

ทต.ศาลาด่าน เข้าเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านจุดเฝ้าระวังบริเวณสามแยกโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน (ปิดท้ายโครงการ)

69

4 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านจุดเฝ้าระวังบริเวณสามแยกโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านจุดเฝ้าระวังบริเวณสามแยกโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน

71

1 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 อาคารสถานที่ บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและมีผู้ติดเชื้อภายในบ้านพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.ศาลาด่าน (บริเวณทิศตะวันออกของมัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา)

ทต.ศาลาด่าน ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 อาคารสถานที่ บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและมีผู้ติดเชื้อภายในบ้านพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.ศาลาด่าน (บริเวณทิศตะวันออกของมัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา)

76

1 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณมัสยิดบ้านโล๊ะหรา ตามคำขอ

ทต.ศาลาด่าน ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณมัสยิดบ้านโล๊ะหรา ตามคำขอ

68

30 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ประมวลภาพ 30 ธ.ค. 64 กับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำ ในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) 2564 ปีงบประมาณ 2565

ทต.ศาลาด่าน ประมวลภาพ 30 ธ.ค. 64 กับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำ ในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) 2564 ปีงบประมาณ 2565

69

30 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...