ภาพกิจกรรม
ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 อาคารสถานที่ บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและมีผู้ติดเชื้อภายในบ้านพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 อาคารสถานที่ บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและมีผู้ติดเชื้อภายในบ้านพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาด่าน

72

11 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและมีผู้ติดเชื้อภายในบ้านพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและมีผู้ติดเชื้อภายในบ้านพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาด่าน

72

10 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและมีผู้ติดเชื้อภายในบ้านพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านเรือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและมีผู้ติดเชื้อภายในบ้านพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน

73

9 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดนัดหัวสะพานสิริลันตา (วันพุธ) เพื่อให้การดำเนินงานเปิดกิจการตลาดนัดเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19

ทต.ศาลาด่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดนัดหัวสะพานสิริลันตา (วันพุธ) เพื่อให้การดำเนินงานเปิดกิจการตลาดนัดเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19

71

8 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับ อำนวยความสะดวก คัดกรอง นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเกาะลันตา โดยทางเรือ

ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับ อำนวยความสะดวก คัดกรอง นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเกาะลันตา โดยทางเรือ

72

8 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม กิจกรรม ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม กิจกรรม ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

73

5 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับ อำนวยความสะดวก คัดกรอง นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเกาะลันตา โดยทางเรือ

ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับ อำนวยความสะดวก คัดกรอง นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเกาะลันตา โดยทางเรือ

75

3 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดนัดบ้านพระแอะ (วันพฤหัสบดี) เพื่อให้การดำเนินงานเปิดกิจการตลาดนัดเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19

ทต.ศาลาด่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดนัดบ้านพระแอะ (วันพฤหัสบดี) เพื่อให้การดำเนินงานเปิดกิจการตลาดนัดเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19

73

2 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับ อำนวยความสะดวก คัดกรอง นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเกาะลันตา โดยทางเรือ

ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับ อำนวยความสะดวก คัดกรอง นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเกาะลันตา โดยทางเรือ

71

2 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับ อำนวยความสะดวก คัดกรอง นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเกาะลันตา โดยทางเรือ

ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับ อำนวยความสะดวก คัดกรอง นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเกาะลันตา โดยทางเรือ

72

1 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับการขอเข้าพบจากคณะ รพ.ทีอาร์พีเอช หารือสอบถามข้อมูลเพื่อพิจารณาโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบนเกาะลันตา

ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับการขอเข้าพบจากคณะ รพ.ทีอาร์พีเอช หารือสอบถามข้อมูลเพื่อพิจารณาโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบนเกาะลันตา

71

1 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ตรวจประเมินสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต

ทต.ศาลาด่าน ตรวจประเมินสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต

75

1 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน รับมอบเกียรติบัตรการจัดกิจกรรมเข้าร่วมโครงการสร้างความมั่นคงทางจิตใจ เพื่อชีวิตใหม่ตลอดพรรษา 2564

ทต.ศาลาด่าน รับมอบเกียรติบัตรการจัดกิจกรรมเข้าร่วมโครงการสร้างความมั่นคงทางจิตใจ เพื่อชีวิตใหม่ตลอดพรรษา 2564

73

30 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทต.ศาลาด่าน จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

74

30 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน นำเส้นทาง สนง.พมจ.กระบี่ ลงพื้นที่ติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการโคก หนอง นา โมเดล ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4 เพื่อสัมภาษณ์ความต้องการช่วยเหลือ

ทต.ศาลาด่าน นำเส้นทาง สนง.พมจ.กระบี่ ลงพื้นที่ติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการโคก หนอง นา โมเดล ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4 เพื่อสัมภาษณ์ความต้องการช่วยเหลือ

73

30 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมโครงการ การทดลองระบบสนับสนุนงานอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทยเพื่อความยั่งยืน เวทีประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนกิจกรรมอาสาสมัครท่องเที่ยวไทย

ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมโครงการ การทดลองระบบสนับสนุนงานอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทยเพื่อความยั่งยืน เวทีประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนกิจกรรมอาสาสมัครท่องเที่ยวไทย

69

25 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่่าน จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทต.ศาลาด่่าน จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

71

25 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ประชุมและลงพื้นที่ร่วมโรงพยาบาลเกาะลันตา ปรึกษารือการบริหารจัดการสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) ทต.ศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน ประชุมและลงพื้นที่ร่วมโรงพยาบาลเกาะลันตา ปรึกษารือการบริหารจัดการสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) ทต.ศาลาด่าน

73

25 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ช่วยเหลือมอบ “ถุงยังชีพ” ประชาชนตำบลศาลาด่าน (รายใหม่) ผู้ประสบภัยเดือดร้อนจากโควิด-19 : (ผู้ติดเชื้อหรือป่วย บุคคลกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ซึ่งมีคำสั่งให้กักตัว)

ทต.ศาลาด่าน ช่วยเหลือมอบ “ถุงยังชีพ” ประชาชนตำบลศาลาด่าน (รายใหม่) ผู้ประสบภัยเดือดร้อนจากโควิด-19 : (ผู้ติดเชื้อหรือป่วย บุคคลกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ซึ่งมีคำสั่งให้กักตัว)

73

23 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ียว

ทต.ศาลาด่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ียว

71

23 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...