ภาพกิจกรรม
ทต.ศาลาด่าน ปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ 2565
3317
17 เมษายน 2565

ปิดท้าย "โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ 2565"

     ::> วันที่ 17 เม.ย. 65 นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน เข้าเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านจุดเฝ้าระวังบริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ศาลาด่าน เพื่อตั้งด่านจุดเฝ้าระวังดูแลรักษาความปลอดภัยทางถนน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสกัดจุดเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งระยะเวลาจัดโครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 โดยการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพื้นที่ตำบลศาลาด่าน หน่วยงานภายในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา

     ::> ตลอดระยะเวลาการจัดโครงการดังกล่าว เทศบาลตำบลศาลาด่าน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทั้งจากบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับสนับสนุนมอบของกินเครื่องดื่มสมทบเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ และขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานกับการมีส่วนร่วมภารกิจปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้