ภาพกิจกรรม
ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 6 (4/2565)
2475
30 เมษายน 2565

     ::> วันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักควบคุมการก่อสร้างฯ นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 6 (4/2565)