ภาพกิจกรรม
ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้ง 1 คก.ประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะ 2 พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณสวนสาธารณะหาดพระแอะ
3203
19 เมษายน 2565

     ::> วันที่ 19 เม.ย. 65 เวลา 13.30 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ศาลาด่าน นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน เข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณสวนสาธารณะหาดพระแอะ ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

     ::> ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอเกาะลันตา แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ ดร.ฐิตาพรรณ ฉันทโชติ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวรายงานการประชุม จัดโดยบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้รับจ้าง ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการศึกษาโครงการประเมินและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 2

     ::> โดยมีคณะผู้บริหาร รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.ศาลาด่าน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม