ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร ทต.ศาลาด่าน เยี่ยมและมอบถุงยังชีพสิ่งของบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงตำบลศาลาด่าน โดยร่วมสมทบใช้เงินส่วนตัวเพื่อดำเนินการ
2831
22 เมษายน 2565

คณะผู้บริหาร ทต.ศาลาด่าน เยี่ยมและมอบถุงยังชีพสิ่งของบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงตำบลศาลาด่าน โดยร่วมสมทบใช้เงินส่วนตัวเพื่อดำเนินการ

     ::> วันที่ 22 เม.ย. 65 นายก้าหรีม หมู่มาก รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน คนที่ 2 นำทีมพร้อมด้วยปลัด รองปลัด และ จนท.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (สาธารณสุข) ทต.ศาลาด่าน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพสิ่งของบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงตำบลศาลาด่าน โดยวันนี้เป็นวันที่ 3 ของการเยี่ยม จำนวน 5 ราย ซึ่งครบทุกพื้นที่ภายในตำบลศาลาด่าน

*** ซึ่งคณะผู้บริหาร ทต.ศาลาด่าน ร่วมสมทบโดยใช้เงินส่วนตัวเพื่อดำเนินการ