ภาพกิจกรรม
ทต.ศาลาด่าน เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน 2 โครงการ (ศพด.บ้านทุ่งหยีเพ็ง และถนนคอนกรีตสายคลองพระแอะ-สะพานไทร)
2834
25 เมษายน 2565

ทต.ศาลาด่าน เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน 2 โครงการ (ศพด.บ้านทุ่งหยีเพ็ง และถนนคอนกรีตสายคลองพระแอะ-สะพานไทร)

     ::> วันที่ 25 เม.ย 65 นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน เข้าตรวจเยี่ยม 2 โครงการ พร้อมนายก้าหรีม หมู่มาก รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน คนที่ 2 และนายบุณนิธิ ก๊กใหญ่ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน ดังนี้

     - การตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งวดงานที่ 1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหยีเพ็ง ม.4 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่)

     - การดำเนินงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย คลองพระแอะ-สะพานไทร ม.2 และ ม.3 ต.ศาลาด่าน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)