ภาพกิจกรรม
ทต.ศาลาด่าน ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา ตามคำขอ
2832
21 เมษายน 2565

     ::> วันที่ 21 เม.ย. 65 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา ตามคำขอ โดยนายสุกฤษฎิ์พงษ์ วะเจดีย์ รองนายเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน คนที่ 1 ปฏิบัติราชการแทนนายก ทต.ศาลาด่าน กำกับดูแลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้ปฏิบัติงาน นำรถบรรทุกน้ำฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการใช้สถานที่เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและการละศีลอดในเดือนรอมฎอน