ภาพกิจกรรม
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมต้อนรับพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่เข้าสู่หน่วยงานครอบครัว ทต.ศาลาด่าน
2484
2 พฤษภาคม 2565

ยินดีต้อนรับพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่เข้าสู่หน่วยงานครอบครัวเทศบาลตำบลศาลาด่าน

     ::> วันที่ 2 พ.ค. 65 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ทต.ศาลาด่าน นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน จัดประชุมต้อนรับ แสดงความยินดี แนะนำหน่วยงาน แนะนำบุคลากร ให้แนะนำตัวทำความรู้จัก พร้อมกล่าวให้โอวาทต่อบุคลากรข้าราชการ พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่ ตามบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้ง ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขัน โดยเลือกมาบรรจุที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน เพื่อร่วมปฏิบัติงานภารกิจตามตำแหน่งหน้าที่ช่วยเป็นกลไกลหนึ่งในกระบวนการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนตำบลศาลาด่าน ดังนี้

     1. นายกรวิชญ์ ไชยแป้น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

     2. นางสาวพิมพ์รวี ชัยเกษตรสิน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

     3. นางสาวสุพรรษา กลิ่นเมือง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

::> บรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 โดยมีรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.ศาลาด่าน ส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะผู้ติดตามจากครอบครัวซึ่งมาส่งและเป็นกำลังใจให้กับบุตรหลานที่มาบรรจุรับตำแหน่ง ณ เทศบาลตำบลศาลาด่าน