ภาพกิจกรรม
ทต.ศาลาด่าน มอบเงินอุดหนุนเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับทุกมัสยิด ต.ศาลาด่าน มัสยิดละ 10,000 บาท
2836
23 เมษายน 2565

     ::> เทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยนายพงษ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน มอบเงินอุดหนุนเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับทุกมัสยิดพื้นที่ตำบลศาลาด่าน มัสยิดละ 10,000 บาท จำนวน 5 มัสยิด

*** 22 เมษายน 2565 ณ มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา