ภาพกิจกรรม
ทต.ศาลาด่าน ให้ความช่วยเหลือพร้อมประสานการจับงูซึ่งเลื้อยเข้าโรงแรมลายานะ
2838
3 พฤษภาคม 2565

     ::> วันที่ 3 พ.ค. 65 เวลา 02.30 น. เทศบาลตำบลศาลาด่าน ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากโรงแรมลายานะ หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน ให้ช่วยจับงูซึ่งเลื้อยเข้าไปในโรงแรม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับมอบหมายลงพื้นที่ดำเนินภารกิจทันที พร้อมประสานแจ้งขอความช่วยเหลือจากกู้ชีพ รพ.สต.ศาลาด่าน มีนายสาโรจน์ ปั้นทอง อาสา เป็นผู้เข้าทำการจับงูได้เป็นที่เรียบร้อย และได้นำไปปล่อยยังอุทยานคืนสู่ธรรมชาติพื้นที่ห่างไกลชุมชนแล้ว