ภาพกิจกรรม
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมกล่าวแสดงความรู้สึกอวยพรแสดงความยินดีการโอนย้ายตามคำขอของ จพง.ป้องกันฯ
2853
26 เมษายน 2565

ขอขอบคุณสำหรับระยะเวลาในการทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ ณ เทศบาลตำบลศาลาด่าน

     ::> วันที่ 26 เม.ย. 65 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ทต.ศาลาด่าน นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน กล่าวให้โอวาท จัดประชุมเพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานครอบครัวเทศบาลตำบลศาลาด่าน กล่าวแสดงความรู้สึกตลอดช่วงระยะเวลาที่ร่วมปฏิบัติงานกันมา พร้อมร่วมอวยพรและแสดงความยินดี ต่อ นายสันติ คงปาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กำหนดโอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 โดยขอโอนย้ายเพื่อไปดูแลครอบครัว และพื้นที่ตำแหน่งว่างที่โอนย้ายไปอยู่ใกล้ภูมิลำเนาที่อยู่ของครอบครัวตนเอง

#อำลาอาลัย #บันทึกความทรงจำ #ครอบครัวเทศบาลตำบลศาลาด่าน