ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร ทต.ศาลาด่าน เยี่ยมและมอบสิ่งของบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงตำบลศาลาด่าน โดยร่วมสมทบใช้เงินส่วนตัวเพื่อดำเนินการ
2839
19 เมษายน 2565

คณะผู้บริหาร ทต.ศาลาด่าน เยี่ยมและมอบสิ่งของบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงตำบลศาลาด่าน โดยร่วมสมทบใช้เงินส่วนตัวเพื่อดำเนินการ

     ::> วันที่ 19 เม.ย. 65 นำโดยนายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (สาธารณสุข) ทต.ศาลาด่าน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของบริโภค ได้แก่ อินทผาลัม น้ำผึ้งรวง ขนม และโอวัลติน ให้กับผู้ป่วยติดเตียงตำบลศาลาด่าน ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 1 ของการเยี่ยม จำนวน 5 ราย พื้นที่ตำบลศาลาด่าน

*** ซึ่งคณะผู้บริหาร ทต.ศาลาด่าน ร่วมสมทบโดยใช้เงินส่วนตัวเพื่อดำเนินการ