ภาพกิจกรรม
ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดถนนบริเวณชุมชนตลาดบ้านศาลาด่าน หน้า ธ.ไทยพาณิชย์
3251
19 เมษายน 2565

     ::> วันที่ 19 เม.ย. 65 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดถนนบริเวณชุมชนตลาดบ้านศาลาด่าน หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ศาลาด่าน ได้รับมอบหมายปฏิบัติงาน