ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร ทต.ศาลาด่าน เยี่ยมและมอบถุงยังชีพสิ่งของบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงตำบลศาลาด่าน โดยร่วมสมทบใช้เงินส่วนตัวเพื่อดำเนินการ
2833
21 เมษายน 2565

คณะผู้บริหาร ทต.ศาลาด่าน เยี่ยมและมอบถุงยังชีพสิ่งของบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงตำบลศาลาด่าน โดยร่วมสมทบใช้เงินส่วนตัวเพื่อดำเนินการ

     ::> วันที่ 21 เม.ย. 65 นายสุกฤษฎิ์พงษ์ วะเจดีย์ รองนายกฯ คนที่ 1 นายก้าหรีม หมู่มาก รองนายกฯ คนที่ 2 นายบุณนิธิ ก๊กใหญ่ เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยปลัด รองปลัด และ จนท.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (สาธารณสุข) ทต.ศาลาด่าน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพสิ่งของบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงตำบลศาลาด่าน ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการเยี่ยม จำนวน 5 ราย ภายในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน

*** ซึ่งคณะผู้บริหาร ทต.ศาลาด่าน ร่วมสมทบโดยใช้เงินส่วนตัวเพื่อดำเนินการ