มาตรการประหยัดพลังงาน
แนะนำ ทต.ศาลาด่าน
16 กันยายน 2564

0


.

มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลศาลาด่่าน เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
31 พฤษภาคม 2564

0


รายละเอียดเอกสารแนบ

     ::> ลำดับที่ 1 (ประกาศ “การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน”)

     ::> ลำดับที่ 2 (แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน)

     ::> ลำดับที่ 3 (คำสั่ง “แต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน”)

     ::> ลำดับที่ 4 (คำสั่ง “แต่งตั้งผู้ประสานงานในการดูแลระบบการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลศาลาด่าน”)

     ::> ลำดับที่ 5 (คำสั่ง “แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน”)

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
27 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ