สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) (ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖)
7 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖)
7 พฤศจิกายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) (ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖)
16 ตุลาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) (ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖)
11 กันยายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) (ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖)
7 สิงหาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) (ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖)
5 กรกฎาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) (ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖)
6 มิถุนายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖)
12 พฤษภาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) (ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)
18 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
17 มีนาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) (ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖)
13 กุมภาพันธ์ 2566

0


.

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) (ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
9 มกราคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) (ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
8 ธันวาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕)
15 พฤศจิกายน 2565

0


.

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) (ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕)
10 ตุลาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) (ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕)
7 กันยายน 2565

0


.

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) (ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕)
6 กรกฎาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) (ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕)
8 มิถุนายน 2565

0


.

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕)
10 พฤษภาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) (ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕)
5 เมษายน 2565

0


.

เอกสารแนบ