แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567
9 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567
15 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
31 ตุลาคม 2566

0


.

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
31 ตุลาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566
18 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
3 ตุลาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565
1 กรกฎาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
1 เมษายน 2565

0


.

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
4 มกราคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
1 ตุลาคม 2564

0


.

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
1 กรกฎาคม 2564

0


.

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
1 เมษายน 2564

0


.

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
4 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
1 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
1 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ปรับแผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
29 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ปรับแผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
1 เมษายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ปรับแผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ปรับแผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
2 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ