ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานสถิติการให้บริการของสำนักปลัด (ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
19 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
สถิติข้อมูลการขอข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นการให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ 2564
1 ตุลาคม 2564

0


.

เอกสารแนบ
สถิติข้อมูลทะเบียนส่งหนังสือผ่านระบบงานสารบรรณจังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ 2564
1 ตุลาคม 2564

0


.

เอกสารแนบ
สถิติข้อมูลการขอข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นการให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ 2563
19 ตุลาคม 2563

0


.

เอกสารแนบ
สถิติข้อมูลทะเบียนส่งหนังสือผ่านระบบงานสารบรรณจังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ 2563
15 ตุลาคม 2563

0


.

เอกสารแนบ