การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจกองช่าง (การเปิดโอกาสให้มีการมีส่วนร่วม)
9 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ ทต.ศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองการศึกษา)
4 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
การประชุมการจัดระเบียบรถสามล้อรับจ้างและผู้ประกอบการรถรับจ้าง (13 ธ.ค. 2565)
16 ธันวาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ ทต.ศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ 2566
3 ตุลาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
ประชุมการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างฯ (15 ก.ย. 2565)
20 กันยายน 2565

0


.

เอกสารแนบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (ITA 2564)
22 มกราคม 2564

0


.

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ITA 2564)
22 มกราคม 2564

0


.