การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนาเพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบายหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
6 ธันวาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
การดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนาเพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบายหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
28 กันยายน 2565

0


.

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26 กันยายน 2565

0


.

เอกสารแนบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ITA 2564)
25 มกราคม 2564

0


.

เอกสารแนบ