งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
28 ธ.ค. 66 เตรียมพบกับ “โค้ชอ่ำ” พบปะฝึกซ้อมพิเศษให้กับน้องๆ ศาลาด่าน อคาเดมี่ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทต.ศาลาด่าน
27 ธันวาคม 2566

0


ขอต้อนรับ “โค้ชอ่ำ” อัมรินทร์ เยาวร์ดำ อดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทย ปัจจุบัน โค้ชผู้รักษาประตูทีมชาติไทย

เพื่อมาพบปะฝึกซ้อมพิเศษให้กับน้องๆ ศาลาด่าน อคาเดมี่

เตรียมพบกัน วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทต.ศาลาด่าน

ประกาศ "ระเบียบ ทต.ศาลาด่าน ว่าด้วยการใช้บริการสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลศาลาด่าน พ.ศ. 2566"
18 ตุลาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
รายชื่อผู้ใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ตำบลศาลาด่าน
14 กันยายน 2565

0


.

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาประจำตำบลศาลาด่าน
13 กันยายน 2565

0


.

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการกีฬาเทศบาลตำบลศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
23 สิงหาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
จัดตั้งชมรมกีฬาเทศบาลตำบลศาลาด่าน
28 มกราคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชมรมกีฬาเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปี 2565
28 มกราคม 2565

0


.

ลานกีฬาพื้นที่ตำบลศาลาด่าน
5 มกราคม 2565

0


.

เอกสารแนบ