เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 และการโอนงบประมาณ
29 กันยายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 และการโอนงบประมาณ
28 กันยายน 2565

0


.

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 และการโอนงบประมาณ
27 กันยายน 2564

0


.

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
5 กันยายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
11 กันยายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ