เทศบัญญัติอื่นๆ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565
28 พฤศจิกายน 2565

0


.

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง การจัดระเบียบและให้บริการดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานบริเวณชุมชนและท่าเทียบเรือศาลาด่าน พ.ศ. 2565
29 เมษายน 2565

0


.

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง การบริหารกิจการประปาและการบำรุงรักษาระบบประปา พ.ศ. 2562
26 กรกฎาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง การบริหารกิจการประปาและการบำรุงรักษาระบบประปา พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
21 กันยายน 2560

0


.

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
27 มกราคม 2560

0


.

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2559
18 มกราคม 2560

0


.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558
4 กุมภาพันธ์ 2559

0


.

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2550
27 สิงหาคม 2552

0


.

เอกสารแนบ