ข่าวรับสมัครงานโอน/ย้าย
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง ภาคความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
15 มิถุนายน 2566

2791


📒 ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบคะแนนสอบของตนเอง กด Link ::> https://lookerstudio.google.com/s/psjOTkOcXoA