ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานเมาว์ลิดประจำตำบลศาลาด่าน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 (พ.ศ. 2567) ครั้งที่ 11 ในวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามโรงเรียนบ้านพระแอะ
26 มกราคม 2567

176


::> วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 งานเมาว์ลิดประจำตำบลศาลาด่าน ณ สนามโรงเรียนบ้านพระแอะ

     ::> ทต.ศาลาด่าน ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานเมาว์ลิดนบี ขอเชิญร่วมงานเมาว์ลิดประจำตำบลศาลาด่าน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 (พ.ศ. 2567) ครั้งที่ 11 ในวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามโรงเรียนบ้านพระแอะ


::> กิจกรรมสำคัญของงาน พิธีทางศาสนา การแสดง รับฟังการบรรยาย การจำหน่ายอาหาร/สินค้า มากมาย