ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ที่มีสุนัข แมว นำมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 20 ก.พ. 67 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ศาลาด่าน) : รับบริการฟรี
6 กุมภาพันธ์ 2567

158