ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรดระวัง!!! สังเกตสัญลักษณ์ “สีธง” ทุกครั้งก่อนลงเล่นน้ำทะเล ชายหาดพื้นที่ตำบลศาลาด่าน
12 กุมภาพันธ์ 2567

147


โปรดระวัง!!! สังเกตสัญลักษณ์ “สีธง” ทุกครั้งก่อนลงเล่นน้ำทะเล ชายหาดพื้นที่ตำบลศาลาด่าน

     ::> หาก “ธงแดง” ชักขึ้นสู่ยอดเสา (ห้ามเล่นน้ำ) ::> อันตรายไม่ปลอดภัย

     ::> หาก “ธงเขียว” ชักขึ้นสู่ยอดเสา (เล่นน้ำได้) ::> ปลอดภัย


ทั้งนี้ ที่ฐานเสาธงมีกล่องเก็บน้ำส้มสายชู กรณีโดนพิษแมงกะพรุน สามารถเปิดหยิบใช้แก้พิษเบื้องต้นได้ (ตามคำแนะนำหน้าฝากล่อง) : ใช้เสร็จโปรดเก็บไว้ที่เดิมด้วยน๊า


คณะผู้บริหาร ทต.ศาลาด่าน ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ประกอบกับเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว หรือแม้แต่ช่วงมรสุมก็ตาม ซึ่งขณะนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน มากขึ้น กิจกรรมส่วนใหญ่ คือ การลงเล่นน้ำและพักผ่อนบริเวณชายหาด เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงมอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการร่วมกับกองช่าง ดำเนินการจ้างเหมาบริการทำเสาธงและป้ายบอกสัญลักษณ์คำเตือนในการเล่นน้ำทะเล พร้อมให้บริการน้ำส้มสายชูสำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อโดนพิษแมงกะพรุน บริเวณชายหาดพื้นที่ดูแลของ ทต.ศาลาด่าน จำนวน 5 จุด ดังนี้

     1. บริเวณชายหาดคอกวาง

     2. บริเวณชายหาดสวนสาธารณะพระแอะ

     3. บริเวณชายหาดด้านหลัง ทต.ศาลาด่าน

     4. บริเวณชายหาดสวนลุงพร

     5. บริเวณชายหาดคลองโขง