ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าประปา สาธารณูปโภคต่างๆ รองรับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มีนาคม 2567

458