คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ
คู่มือการขอดูข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เทศบาลตำบลศาลาด่าน
12 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือการใช้งานไฟล์ทะเบียนหนังสือส่งบน Google Sheets สำหรับหน่วยงานสารบรรณกลาง
7 กันยายน 2564

0


.

เอกสารแนบ
คู่มือการ Upload ไฟล์ทะเบียนรับ ขึ้นไปใช้งานบน Google Drive สำหรับหน่วยงานสารบรรณกลาง
6 กันยายน 2564

0


.

เอกสารแนบ
คู่มือการใช้งาน Google Drive เบื้องต้น สำหรับหน่วยงานสารบรรณกลาง
3 กันยายน 2564

0


.

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานการรับ - ส่งหนังสือด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมล์กลาง) สำหรับหน่วยงานสารบรรณกลาง
2 กันยายน 2564

0


.

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลศาลาด่าน
11 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน
6 ธันวาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ